Czym jest pompa hydrauliczna? Na czym polega regeneracja pomp hydraulicznych?

Pompa hydrauliczna jest urządzeniem hydraulicznym, które przekształca energię hydrauliczną w energię kinetyczną. Pompy hydrauliczne wykorzystują ciśnienie hydrauliczne i przenoszą je na ciecz hydrauliczną, która następnie porusza się za pomocą siłowników hydraulicznych i silników hydraulicznych. Pompy hydrauliczne można podzielić na pompy hydrauliczne jednostronnego i dwustronnego działania.

Pompy hydrauliczne jednostronnego i dwustronnego działania

Pompy hydrauliczne dwustronnego działania są instalowane po obu stronach cylindrów hydraulicznych lub wałów silników, podczas gdy pompy hydrauliczne jednostronnego działania poruszają się tylko w jednym kierunku. Te dwa rodzaje systemów istnieją, ponieważ nie ma sposobu na określenie, który kierunek zapewni większą moc podczas przemieszczania ładunku, więc oba systemy muszą być używane razem.

Co to jest regeneracja elementów hydrauliki siłowej?

Regeneracja cylindra hydraulicznego jest taka sama jak każdego innego rodzaju cylindra, który był używany przez jakiś czas. Cylinder hydrauliczny może być przetestowany w celu ustalenia, ile płynu hydraulicznego zostało zużyte i co pompa hydrauliczna potrzebuje, aby wrócić do dobrego stanu roboczego. Sama pompa hydrauliczna może zostać rozebrana i sprawdzona pod kątem wszelkich usterek, które mogły wystąpić w czasie jej użytkowania.

Badania siłowników hydraulicznych są ważne, ponieważ określają, czy siłownik hydrauliczny jest nadal bezpieczny w użyciu, co decyduje o tym, czy układ hydrauliczny będzie musiał być całkowicie wymieniony, czy też nie. Ogólnie rzecz biorąc, pompy hydrauliczne nie mogą być poddane regeneracji bez uprzedniego poddania ich jakiejś próbie odkształcenia.

Regeneracja pomp hydraulicznych – w jaki sposób regeneruje się pompę hydrauliczną?

Proces regeneracji pompy hydraulicznej różni się w zależności od kilku czynników, w tym ilości czasu potrzebnego na usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z wnętrza kanałów rurociągów olejowych przed rozpoczęciem regeneracji. Wymienia się również kanały rurociągów olejowych w celu usunięcia ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji siłowników hydraulicznych.

Pompa hydrauliczna jest rozbierana i czyszczona, po czym cylindry hydrauliczne są sprawdzane pod kątem wszelkich uszkodzeń lub nieprawidłowości. Cylindry hydrauliczne muszą następnie przejść przez dokładny proces testowania hydraulicznego, aby zmierzyć, ile oleju pozostało jeszcze w cylindrze hydraulicznym. Jeśli potrzebne ciśnienie hydrauliczne jest zbyt niskie w odniesieniu do tego, gdzie było, gdy opuścił specyfikacje fabryczne, nowy płyn hydrauliczny i wewnętrzne elementy muszą być stosowane w celu przywrócenia stanu roboczego.

W jaki sposób pompa hydrauliczna powraca do stanu pełnej sprawności?

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych procedur testowych zarówno dla pomp hydraulicznych jak i cylindrów hydraulicznych, proces regeneracji rozpoczyna się od dodania nowych uszczelek i uszczelnień. Tłoki hydrauliczne są następnie czyszczone i smarowane, po czym są ponownie montowane. Następnie pompa hydrauliczna jest testowana pod ciśnieniem, aby upewnić się, że nie występują w niej żadne wycieki płynu hydraulicznego lub wycieki na końcach cylindrów hydraulicznych.

Naprawa i regeneracja pomp – gdzie można wykonać regenerację pomp hydraulicznych?

Regeneracja pomp hydraulicznych może być wykonywana w różnych miejscach, w tym w warsztatach naprawczych sprzętu hydraulicznego, fabrykach produkujących pompy hydrauliczne i niektórych salonach hydraulicznych. Serwis hydrauliki siłowej jest najbardziej popularnym miejscem do naprawy pomp hydraulicznych, ponieważ nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia pompy podczas testowania jej zdolności do zapewnienia wystarczającej mocy do użycia z siłownikami hydraulicznymi.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem maszyn budowlanych https://banat.pl/

You May Also Like